61 Centralny Zlot Turystów Kolarzy

2012-08-18
W dniach 11-18 sierpnia 2012 w Antoninie odbędzie się,,61 Centralny Zlot Turystów Kolarzy", organizowany przez Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim - Klub Turystyki Kolarskiej „BICYKL-1977", na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie.

W zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje, osoby indywidualne, na rowerach wyposażonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Młodzież do lat 18 bierze udział w zlocie pod opieką osób dorosłych (1 opiekun na 10 młodych uczestników) i musi posiadać kartę rowerową.
T_PRODUCT_GO_TO_CART