Lido wykorzystuje energię słoneczną

2014-11-27

Restauracja, Pensjonat "LIDO" w Antoninie pozyskała kolejne środki unijne. Tym razem wykorzystuje ona energię słoneczną w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów. Celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług oraz wspieranie lokalnych usług tworzących spójną, wyróżniającą się i przyjazną środowisku ofertę Doliny Baryczy poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych oraz poprzez wydanie materiałów promocyjnych.

Realizacja projektu była możliwa dzięki funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

T_PRODUCT_GO_TO_CART