Będzie remont!

2014-02-25

Nasz lokal starał się o dotację z programu PO RYBY 2007-2013 nabór V,  w ramach działania 4.1.3 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” dla sektora społecznego i gospodarczego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasz wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne i uzyskał pozycję w rankingu zapewniającą otrzymanie dotacji!

 

Zamierzamy między innymi:

- wyremontować sale konsumpcyjne

- zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz klimatyzację

- zmodernizować instalację centralnego ogrzewania i instalację wody w całym obiekcie

- całkowicie wyremontować pomieszczenia hotelowe wraz z toaletami

 

Remont hotelu planujemy na początek marca, a restauracji na jesień 2014r.

 

 

Lista rankingowa wniosków:

http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/V%20PO%20RYBY/Listy%20rankingowe/lista%20rankingowa%204_1_3%20s_%20spo%C5%82-gosp.pdf

T_PRODUCT_GO_TO_CART